hafan   Switch to English Version

Sefydlwyd Cymdeithas Gwenynen Gwent yn Ty Uchaf, Llanofer, ddydd Llun yr 17eg o Fawrth 2003. Prif nôd y Gymdeithas yw cloriannu bywyd a gwaith Augusta Hall, Arglwyddes Llanofer, noddwraig a chynhalwraig iaith a diwylliant Cymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

 


Front CoverCyhoeddwyd gyntaf gan Gymdeithas Gwenynen Gwent, Awst 2016
Pwy oedd Arglwyddes Llanofer, 'Gwenynen Gwent'?
Celyn Gurden-Williams

 

Delweddau o Augusta Hall, Arglwyddes Llanover

Augusta Hall
Arglwyddes Llanofer

Mae gan Gymdeithas Gwenynen Gwent statws elusen

Cefnogir y wefan hon gan Gronfa Ddatblygu  Gynaliadwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog